Home

De staatscommissie onderzoekt wat de komende drie decennia de maatschappelijke gevolgen zijn van veranderingen in de bevolking. Ze kijkt hierbij naar de omvang van de bevolking en wat de effecten zijn van onder meer vergrijzing en migratie. Hierbij wordt gekeken naar veel belangrijke onderdelen van de samenleving zoals de arbeidsmarkt, zorg en onderwijs maar ook bijvoorbeeld naar ruimtelijke ordening en sociale cohesie. De staatscommissie adviseert hoe de regering hier met beleid op kan inspelen en welk effect dat mogelijk heeft. De staatscommissie is onafhankelijk, heeft een eigen secretariaat en brengt eind 2023 haar advies uit.