Home

In september 2022 is de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 op verzoek van de Tweede Kamer ingesteld om een advies uit te brengen over scenario's, beleidsopties en handelingsperspectieven in relatie tot de maatschappelijke gevolgen van de demografische ontwikkelingen, in het bijzonder van vergrijzing en migratie, tot ten minste 2050 en tegen de achtergrond van de brede welvaartsbenadering. In november 2022 heeft de Tweede Kamer de regering per motie verzocht om naast het Europese deel van Nederland ook het Caribische deel van Nederland mee te nemen in de taakopdracht van de staatscommissie.

Het rapport 'Gematigde groei' over Europees Nederland is inclusief bijlagen hier terug te vinden.

Het rapport 'Gerichte groei' over Caribisch Nederland 2050 is op 4 juli door de staatscomissie aangeboden op Saba aan het kabinet, de Tweede Kamer en de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het rapport en bijbehorend persbericht zijn hier terug te vinden.

For information in English, click here.

Verschenen interviews met voorzitter Richard van Zwol