Rapport en bijlagen

Onderstaand het rapport ‘Gematigde groei’ van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050, dat is aangeboden op maandag 15 januari 2024 aan Kamer en kabinet. Ook zijn hierbij opgenomen de bijlagen die horen bij het rapport. Ten aanzien van bijlage 9 (LISS panel codeboek Bevolkingsontwikkelingen) het volgende: De data die in opdracht van de staatscommissie zijn verzameld zullen binnen afzienbare tijd openbaar gemaakt worden en terug te vinden zijn in het data-archief van LISS, Centerdata.