Toegankelijkheid

Een toegankelijke website kan door iedereen worden gebruikt en wordt door zoekmachines en spraaksoftware goed 'gelezen'. Eisen aan een website: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Een overheidsorganisatie moet de noodzakelijke maatregelen nemen om aan deze eisen te voldoen.

Toegankelijk

De website van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050  gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur: Platform Rijksoverheid Online. Deze voldoet aan de functioneel-technische eisen voor toegankelijkheid.

De redacteuren van de website beschikken over de kennis en vaardigheden om te zorgen voor toegankelijke inhoud. Zij zorgen onder meer voor begrijpelijke en scanbare teksten, duidelijke linkteksten en bestandsnamen, een tekstalternatief voor beeld, en gebruik van een taalwissel voor de voorleessoftware bij woorden uit andere talen.