Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Bewaartermijn

De staatscommissie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. De staatscommisie zal uw gegevens niet doorgeven aan derden. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen.

Vragen

U kunt contact opnemen met de staatscommissie om te vragen welke gegevens de staatscommissie van u heeft. U kunt vragen om aanpassing of verwijdering van die gegevens. Dit is conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).