Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen Caribisch Nederland 2050

Information in English.

Nadat op 15 januari 2024 de staatscommissie haar adviesrapport ‘Gematigde groei’ heeft aangeboden aan de Tweede Kamer en het kabinet, is aansluitend hierop de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen Caribisch Nederland 2050 in februari 2024 met haar werkzaamheden begonnen. Het instellingsbelsuit is onderaan deze pagina te downloaden. Dit adviesrapport gaat eveneens in op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor de ruimte, economie, publieke voorzieningen en sociale cohesie, net als mogelijke handelingsperspectieven, maar ditmaal voor het Caribische deel van Nederland.

De voorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen Caribisch Nederland 2050, de heer Richard van Zwol, heeft op 4 juli 2024 het rapport 'Gerichte groei' van de staatscommissie aangeboden aan het kabinet, de Tweede Kamer en de besturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De aanbieding vond plaats op Saba, waar gezaghebber Jonathan Johnson het rapport in ontvangst heeft genomen, in (online) aanwezigheid van de besturen van Bonaire en Sint Eustatius, staatssecretaris Zsolt Szabó van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, ondervoorzitter van de Tweede Kamer Tom van der Lee en secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Marieke van Wallenburg.

Klik hier voor het persbericht.

Versie van aanbieding op 4 juli. Publicatie van het gedrukte boek is voorzien na de zomer, in aanloop hiernaartoe kan ter voorbereiding op de druk ook de digitale versie nog worden aangepast.

Rapport Gerichte groei

Het rapport ‘Gerichte groei’ behandelt de komende demografische ontwikkeling in Caribisch Nederland tot 2050 (deel I), de gevolgen daarvan voor de ruimte, economie en publieke voorzieningen op de eilanden (deel II), en biedt de politiek handelingsmogelijkheden vanuit het perspectief van brede welvaart en sociale cohesie (deel III). 

Het rapport ‘Gerichte groei’ is uit naam van de voltallige staatscommissie tussen 1 februari en 4 juli 2024 voorbereid en opgesteld door de deelwerkgroep Caribisch Nederland.

Deelwerkgroep

R. (Richard) van Zwol, voorzitter

G.A.E. (Glenn) Thodé, vicevoorzitter

T. (Tamara) van Ark, commissielid

D.J. (Daniël) van Vuuren, commissielid

L.J. (Luc) Alofs, externe expert

G. (Gerald) Berkel, externe expert

E.A. (Arthur) Sealy, externe expert

R.P. (Rob) de Werd, secretaris